Școala după Școală – Bune Practici pentru Comunitate

– ediția a 2-a –
“Școala după școală – Bune practici pentru comunitate” revine cu o nouă ediție dedicată cadrelor didactice din Sălaj dornice să învețe metode inovative de predare la clasă, bazate pe învățarea prin investigare și descoperire. 25 de cadre didactice din Zalău au absolvit, deja, acest program iar progresele elevilor lor sunt gate să inspire o nouă grupă de cadre didactice din învățământul primar. Ne dorim să împărtășim cu folos întreaga noastră experiență dobândită în 7 ani de implementare a programelor non-formale centrate pe activități STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică). Programul de formare și asistență în partea de implementare este menit să sprijine cadrele didactice la îmbunătățirea rezultatelor academice ale elevilor și activități la clasă atractive cu stimularea curiozității și aplicabilității conceptelor predate.

ACTIVITĂȚILE EDIȚIEI 2020

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Ce putem face să ne îngrijim oceanele? Cum ai construi o rachetă? Ce face un sonar? Vom răspunde acestor întrebări și vom lansa altele, la fel de interesante, în laboratorul STEM.

Profesorii programului „Școala după școală” vin alături de colegii lor în STEMSylvania și ne ajută să investigăm teme precum elasticitatea, sistemul solar sau ecosisteme, prin activități special gândite de Siemens.

Proiectul de Service-Learning

Traducerea proiectului de Service-Learning este proiect de învățare prin serviciu în folosul comunității și este o metodă care facilitează învățarea elevilor, implicându-i în rezolvarea unei probleme din comunitatea lor (școală, vecinătate, localitate ș.a.m.d.).

Sprijiniți de profesori, elevii identifică nevoile comunității, dezbat soluții, se reunesc în jurul unui scop comun și acționează în comunitate. Concomitent, ghidați de profesori, elevii reflectează și își evaluează progresul în învățare.

VIAȚA

VIAȚA este o succesiune de activități astfel concepute încât să provoace trăiri foarte intense participanțiilor, într-o perioadă scurtă de timp.

Programul este structurat într-o succesiune de activități și provocări de la simplu la complex. Tot acest proces are la bază metodologia educației prin experiență, una dintre cele mai eficiente metode educaționale.

Bineînțeles, toate aceste activități se desfășoară într-un mediu distractiv și parcurgerea fiecărui element este urmată de o discuție de evaluare (debrief), în cadrul căruia participanții identifică pe baza experienței trăite valorile și abilitățile de viață necesare în situații din viața de zi cu zi.

Makerspace

Spațiile de tip makerspace sunt locuri în care oricine, creativ sau mai puțin creativ, poate să-și exploreze pasiunile folosindu-și imaginația cu ajutorul unei game variate de materiale, instrumente și echipamente tehnologice.

Elevii învață astfel să proiecteze, să experimenteze și să construiască soluții de la zero.

Echipa Școala după școală 2021

Cadrele didactice care se implică în programul “Școala după școală” sunt chiar așa: implicate. Cu drag și atenție, au grijă ca, întreg anul școlar, fiecare copil să profite la maxim de o experiență de învățare distractivă și folositoare.

TESTIMONIALE

Participanții despre STEMsylvania

ORGANIZATORI

Parteneriat pentru educație

TenarisSilcotub, companie parte din grupul Tenaris, este cel mai important producător român de țevi fără sudură de diametre mici, utilizate în diverse aplicații din industriile energiei, mecanică și auto. Cu o echipă de peste 1.900 de oameni în România, TenarisSilcotub are unități de producție la Zalău, Călărași și Câmpina.

Prin programele sale de dezvoltare socială, compania investește permanent în educație, sănătate, cultură și protecția mediului.

De 18 ani, Fundația Noi Orizonturi le oferă educatorilor instrumente prin care pot împuternici tinerii să conducă și să producă schimbări pozitive în comunitățile lor. Fundația lucrează cu cadre didactice, directori de școli și voluntari pentru a transforma educația din România și susține organizații din alte 24 de țări să ofere programe de dezvoltare a competențelor și a caracterului.

Printre programele Fundației Noi Orizonturi se numără „IMPACT”, „Școli conectate la comunitate”, „Arhitecții Educației” și tabăra „VIAȚA”.

„Școala după școală” – bucură-te de o școală altfel un an întreg!

Programul „Școala după școală” este un program de educație non-formală, finanțat integralde TenarisSilcotub, dezvoltat și implementat în parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi și școala gimnazială „Porolissum” din Zalău. Inițiativa urmărește să îi motiveze pe copii pentru a percepe învățarea ca pe o activitate utilă și atractivă, încă din primii ani de școală.

ARHIVA STEMSYLVANIA

0 de copii
0 cadre didactice
0 tematici
0 ore de activități
error: Content is protected !!